Vi har behov for flere dyktige medarbeidere. Se ledige stillinger.
Nytt kontorbygg for Veidekke på Rudshøgda. Beslag og tekking i forpatinert sink .
 
Produksjon av piperbeslag - Vi tar mål på byggeplassen eller produserer etter beskrivelser/tegninger.